Psykiater til Skytta alderspsykiatrisk klinikk.

Periode: 01.04.2021 – 01.03.2022

Kontakt :

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

Eller

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: