Psykiater til DPS Groruddalen, akuttambulant team. Polikliniske pasienter med alt fra livskriser til alvorlig psykisk lidelse. Vurdere pasienter for innleggelse, medikamentell behandling og oppfølging av tvungent psykisk helsevern.

Periode : 01.04.21 (evt før.) og ut august. Muligheter for forlengelse.

Kontakt :

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

Eller

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: