Psykiater til DPS Søndre Oslo psykiatri / psykose. Erfaring med pasienter med psykoselidelser

Periode: 04.10.20-18.12.20. Noe forlengelse kan bli aktuelt

Fra 60% opptil 100% stilling. Fleksibel.

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

 

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

 

 

Land: 
Speciale: