Sandnes DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk

Poliklinikken er organisert i 3 tverrfaglige team og et gruppeterapiteam. Gruppetilbudet er variert med b.l.a  korttidsgrupper og langtids- psykodynamisk gruppe, samt affektbevissthetsgruppe og stabiliseringsgruppe. Gruppene er et supplement til individualterapi for våre pasienter. Poliklinikken deltar og på NKVTS sitt program for implementering av traumebasert behandling hvor det gis EMDR og CT - PTSD. Vi har internundervisning 1 x pr. uke og legger opp til jevnlige fagdager. Flere av våre ansatte har videreutdanning innen b.l.a kognitiv terapi, psykodynamisk terapi og gruppeterapiutdanning.

Periode: uke 14-53

Arbeidstid: mandag-fredag, kl 08.00-16.00

 

Kontakt: 

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

eller

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

Land: 
Speciale: