DPS Tynset har behov for psykiater i 50% stilling.

Arbeidet vil være i partallsuker med oppstart i uke 14 og varer frem til og med uke 34.

40 timers uke.

Allmenpsykiatrisk poliklinikk med integrert TSB team og bredt sammensatt pasientgruppe. Noe oppfølging TUD pasienter.

Generell utredning og behandling psykiske lidelser/ ruslidelser, samt kunne bidra i avdelingens akuttvurderinger, ved ferie eller fravær hos overlege døgn.

 

Kontakt

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

eller

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: