UNN Tromsø

Akutt sykehuspost

Periode: uke 45-52

Krav til kompetanse: Spesialist i psykiatri. Norsk godkjenning. Ønskelig med arbeidserfaring fra Akuttpost/akuttpsykiatri . Kjennskap til norsk helsevesen.

God kjennskap til Psykisk helsevernloven og arbeid med tvungent psykisk helsevern

Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Fordel om erfaring/kjennskap til DIPS.

krav om gyldig politiattest

Kontakt:

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

 

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

Land: 
Speciale: