Psykiatere til avdelin akuttpsykiatri Ahus

Periode : periode snarets t.o.m. 31.08.21 og fra 01.04.21 - 31.08.21

Kontakt :

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

 

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: