Psykiatrisk sygeplejerske søge

Periode 2. maj til 2. september 2018

Afd.: Psykiatrisk Klinikk, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Mottaksseksjonen

Kompetencekrav:

  • Spesialsykepleier under 60 år.
  • Samme sykepleier må kunne dekke lengre periode, jobbe i sommer og være fleksibel i forhold til arbeidsplan.
  • Sykepleier med dokumentert videreutdanning innen psykiatri og arbeidserfaring fra akuttpsykiatri.
  • God i muntlig og skriftlige norsk(svensk/dansk) og ha gode IT- kunnskaper og det er ønskelig med erfaring med DIPS.
  • Må kunne håndtere psykiatriske -og somatiske akuttsituasjoner, samt livreddende førstehjelp.
  • Må kunne håndtere fysisk utagering.
  • God generell kunnskap om psykiatri.
  • Gode evner til samarbeid.
  • Vedkommende vil ha ansvar for seksjonen på sine vakter, og alt dette medfører.

Praktisk: Vi sørger som vanligt for alt det praktiske, - herunder rejse, løn, skat og forsikringer og sygehuset eller vi stiller bolig til rådighed.

Kontakt undertegnede ved interesse

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Land: 
Speciale: