Bodø sykehus har behov følgende uker:

Uke: 7, 11, 23, 24, 25, 29, 31,32.

Krav: Spesialist i radiologi med erfaring med å arbeide med stort arbeidsvolum, dvs relativt høyt arbeidstempo. Vikar må kunne utføre og beskrive konvensjonelle radiologiske undersøkelser, CT og ultralyd, gjerne også ha MR-kompetanse.

Må også kontrasignere/godkjenne andres beskrivelser, og i tillegg beherske norsk muntlig og skriftlig. Skal bidra i opplæring av LIS, bl.a. via tilbakemelding ved behov under kontrasignering av beskrivelser. Kjennskap til Sectra RIS og PACS vil være en fordel.

Videre er det også ønskelig at vikaren kan overta noen demonstrasjoner for klinikerne.

Det legges spesielt vekt på faglighet, ikke minst erfaring mtp opplæring av LIS og effektivitet. Videre vil altså norsk talegjenkjenningsprofil, MR-kompetanse og onkologikompetanse vektlegges.

Arbeidstid: 50 timers uke uten vakt

Avdelingen benytter Sectra RIS/PACS.

Kontakt

Nina Dawes Anderssen

Sernior Bemenningskonsulent

Mail: nda@transmedica.dk

Tlf: +47 920 97 312

 

 

Land: 
Speciale: