Vi søker radiologer til Nordlandssykehuset uke 1-34 2021:

Bodø: 2 vikarer pr uke 
Radiologisk enhet i sykehus med 13 overlegestillinger og 9 LIS-leger. 
Modalitetene er MR, CT, ultralyd og konvensjonell radiologi, angio-intervensjon, både elektive og akutte pasienter/undersøkelser. Høyt arbeidstempo.
Vikar må kunne utføre og beskrive konvensjonelle radiologiske undersøkelser, CT og ultralyd, gjerne også ha MR-kompetanse. Må kunne kontrasignere/godkjenne andres beskrivelser, og bistå i opplæring/veiledning av LIS-leger. Ønskelig at vikar kan gjennomføre demonstrasjoner for klinikerne.

Vesterålen: 1 vikar pr uke
Radiologisk enhet med to overlegestillinger (1 stilling vakant). 
Modalitetene er MR, CT, Ultralyd og konvensjonell radiologi.
Vikar må kunne utføre og beskrive konvensjonelle radiologiske undersøkelser inklusive gjennomlysning, CT og ultralyd. Gjerne også MR-kompetanse (men dette er ikke krav). Videre: kontrasignering/godkjenning av andres beskrivelser. Gjennomføring av demonstrasjoner for de kliniske avdelinger. Veiledning og tilringende henvisende leger. 

 

Arbeidstid: dagtid - inntil 50 timer pr uke (begge sykehus)

Begge sykehusene benytter SECTRA RIS og PACS.

 

Ta kontakt for mer informasjon.

Nina Dawes Anderssen
Tlf: +47 920 97 312
nda@transmedica.dk 

Land: 
Speciale: