Ringerike Sykehus søger specialist i radiologi:

Periode:

2018 uke 35,44,45,47,48,49,51,52

2019 uke 1,2,3,4

Kompetencekrav: Specialist i radiologi, Bruker Carestream RIS/PACS, tolke bilder, demonstrere for andre leger - Der kræves norsk autorisation.

Ved interesse eller for nærmere information kontakt da venligst

Bettina Rosenkrantz

Senior Rekrutteringskonsulent/ Senior Recruitment Consultant
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 52
E-mail:bro@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

 

 

Land: 
Speciale: