Syddanmark:

Søges: Specialist i Radiologi, en kandidat med erfaring indenfor mammaradiologi.  - & måneder med mulighed for forlængelse.

Søges: Almen radiolog

Stort kendskab til og erfaring med  CT og UL herunder  basale interventioner , ascites, pleura samt absces drænage.

Fra 1.9.17 indgår acut CTC forud for evt . trromblolyse som en akut fkt.

Gode  sproglige - dvs dansk -  kommunikative og samarbejdsevner – både i forhold til egen afdeling samt kliniske afdelinger

Nordjylland:

Søges: Specialist i radiologi, Bred erfaring med konv. røntgen, CT og UL

Midtjylland:

Søges: speciallæge i Radiologi. Ansættelse som overlæge kan ske efter min. 5 års speciallægeerfaring.

Derudover lægges særlig vægt på:

  • Erfaring og interesse for gastro- og uroradiologi med CT-, UL- og rtg.-vejledt intervention, gerne også MR og mammaradiologi.
  • Interesse for, meget gerne også erfaring i CT-kolografi
  • Lyst til at videreudvikle den gastro- og uroradiologiske funktion i samarbejde med afdelingens øvrige overlæger og de henvisende afdelinger
  • Interesse for den akutte radiologi i bredere forstand, langt overvejende CT og UL inkl. akut intervention
  • Engagement i uddannelse og praktisk oplæring af kommende radiologiske speciallæger

 

Søges: Speciallæge i radiologi med erfaring indenfor mammaradiologi.

 

Ved interesse eller for nærmere information kontakt da venligst

Bettina Rosenkrantz

Senior Rekrutteringskonsulent/ Senior Recruitment Consultant
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 52
E-mail:bro@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

 

 

Land: 
Speciale: