PAH dagbakjour
Beställd tjänst: Psykiatri 
Övrigt: I uppdraget som dagbakjour på Psykiatrisk akut- och heldygnsvård i Örebro kommer du att vara placerad på PAHs akutmottagning. Vid behov såsom frånvaro/utbildning ersätter du avdelningsläkaren. I ditt uppdrag ingår också att vara konsult på övriga verksamheter på Universitetssjukhuset i Örebro.

Journalsystem: Infomedix.

Boende: Finns behov av boende erbjuder regionen boende i enkelt möblerad lägenhet i närheten av sjukhusområdet, i Wadköping.

Land: 
Speciale: