Oppgave: Bestillingen gjelder overlege til lukket seksjon godkjent for tvungent psykisk helsevern.

Seksjonene arbeider med pasienter med psykoselidelser.

Periode: uke 40-48, 40-52 og 42-46

Krav: Spesialist i psykiatri. Erfaring med fagfeltet er et krav Må kunne vurdere og fatte vedtak om bruk av tvang

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: