Oppgave: Døgnavdeling for rusavhengige. Avrusning og utredning

Periode: (15/8-15/12) uke 33-50

Krav: Spesialist i rus-og avhengighetsmedisin eller psykiatri. Kunne utrede psykisk/psykiatriske lidelser . Erfaring med rusavhengige, abstinensbehandling

 

Med venlig hilsen

Malene Lindeskov

malene@transmedica.dk

+45 41 85 18 63

Land: 
Speciale: