Kirurgisk tung overvåking ( i Trondheim) har behov for intensivsykepleiere eller andre med overvåkingserfaring til sommeren 2018.

Behov: 4 stk

Periode : uke 25-33

Kirurgisk overvåkningsavdeling. Pasientene har gjennomført store gastrokirurgiske operasjoner, AAA, pankreatitt , GI-blødninger og er ustabile respiratorisk og sirkulatorisk. Vi har ikke intuberte pasienter, men bruker Cpap og Opti-flow. Vi tar i mot planlagte og ø-hjelp fra intensiv, sengeposter og mottak.

Vi har behov for intensivsykepleiere eller andre med erfaring fra kirurgisk overvåking.

Fristen for tilbagemelding er 10. december 2017

Henvendelse ang. dette og ved interesse kontakt da:

 

Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

 

 

Land: 
Speciale: