Radiologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Kristiansand søger Radiolog

Periode: Uge 34 - 51, 2018

Kompetencekrav: Konvensjonell radiologi, gjennomlysning, ultralyd inkl UL thyrioda og thyreoideacytologi, pyelostomier/nephrostomier, venografier og god CT komepetanse. Må kunne gå bakvakt ved behov. Må skrive beskrivelser selv (avd. har ingen skrivehjelp).

 

Ved interesse eller for nærmere information kontakt da venligst

Bettina Rosenkrantz

Senior Rekrutteringskonsulent/ Senior Recruitment Consultant
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 52
E-mail:bro@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

 

Land: 
Speciale: