AHUS søger anæstesisygeplejersker

Periode: uge 25 - 33

Afd: Anestesisykepleie utføres ved ulike seksjoner på sentraloperasjon; Orto, Gastro, Uro, Kar/Thorax, Ønh, Gyn, Robot, samt ø-hjelpscalling.

Akuttmedisinsk beredskap til hele sykehuset.

Kompetencekrav: Min.  2 års klinisk erfaring som anestesisykepleier de siste 3 år.

Må beherske IKT: Elektronisk pasientjournal

(Ahus bruker: MetaVision, DIPS)

Medisinskteknisk utstyr:

Anestesiapparat: Dräger Zeus, 

Sprøytepumpe: Fresenius Kabi Agilia TIVA, væske og infusjonspumper.

Nødluftveisutstyr- C-Mac.

Datex overvåkningsmonitor.

Være kjent med anestesi til ASA I-IV til barn og voksne, TIVA/TCI og Gass anestesi.

Kan gi anestesi til pasienter innenfor:

Ortopedi, Gastrokirurgi, Urologi, Kar/thorax, ØNH, Gynekologi

Praktisk: Vi sørger som vanligt for alt det praktiske, - herunder rejse, løn, skat og forsikringer, - og sygehuset eller vi stiller bolig til rådighed.

Kontakt mig endelig for yderligere information.

 

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: