Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen, Kirurgisk avdeling har behov for 4 sykepleiere

periode: uke 25 – 32 (mulig noen uker lengre)​

 

  • Den ansatte må snakke norsk eller svensk
  • Bør ha erfaring innen sykehus, sengeposter og kirurgisk sykepleie.
  • Ansatte som kommer fra vikarbyrå kan forvente 1-2 opplæringsvakter.
  • Helst kunne jobbe 3-delt turnus, men dette kan diskuteres.
  • Det forventes at byrået informere avdelingen dersom det er/har vært mistanke for at vikaren har gjennomgått covid-19
  • Negativt prøvesvar ønskes før vikaren kommer reisende til oss.

Praktisk:

Vi sørger som vanligt for alt det praktiske, - herunder rejse, løn, skat og forsikringer, - og sygehuset eller vi stiller bolig til rådighed.

Kontakt mig endelig for yderligere information.

 

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Land: