Opgave: Sykehuset Telemark, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, DPS Nedre Telemark, Sengepost B, Allmennpsykiatrisk sengepost i DPS Nedre Telemark

Sengeposten tilbyr behandling til opptil 15 pasienter med allmennpsykiatriske problemstillinger. Hovedbehandlingen i sengeposten er strukturert miljøbehandling (sosialrytmebehandling) hvor fysisk aktivitet og kognitiv miljøterapi inngår. Sengeposten har en tverrfaglig sammensetning med overlege, psykologer, miljøterapeuter, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Vi vektlegger samarbeid med pårørende, interne og eksterne samarbeidspartnere. Sengeposten har lege i spesialisering som psykiater skal veilede etter gitt utdanningsprogram. Deltagelse i relevant møtevirksomhet.

Periode: 6.8.2018-13.8.2019

Arbejdstid: Normal dagtjeneste 8.00 – 16.00, ingen vagter

 

For yderligere information, kontakt da venligst

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: