Oppgave: Vi tilbyr døgnbasert avrusning fra ulike typer av rusmidler, så som alkohol, legemidler og illegale rusmidler. Tilbudet omfatter abstinensbehandling, støtte og motivasjon i endringsprosesser, kontaktetablering og videreformidling i primærhelsetjenesten og til annen spesialisthelsetjeneste. Seksjonen har lege og psykolog, og vil følge opp fysiske tilleggsproblemer under oppholdet.

Seksjon for avrusning har 10 sengeplasser for døgnbasert avrusning, samt tre plasser for øyeblikkelig hjelp. 
Det vil være individuelle forskjeller i behandlingstid, men i gjennomsnitt er behandlingstiden 10 dager.

Behandlingstilbudet vårt er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Seksjonen tar imot pasienter som er henvist til tvungent tilbakehold, i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2.  Vi avruser også pasienter på § 10-3 og § 10-4 i samme lov.

Periode: uke 18-52

Krav: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller spesialist i voksenpsykiatri. Erfaring i arbeid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Erfaring fra tverrfaglig samarbeid Må beherske norsk eller et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Arbeidstid: 8-16

 

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Eller

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Land: 
Speciale: