Beskrivning av uppdraget
Konsulterande läkare skall ingå i löpande dagsschema och självständigt utföra och bedöma hjärtultraljud på patienter samt fungera som ”back-up” till biomedicinska analytiker vilka även de utför sådana undersökningar. Under aktuell tid (angiven ovan) finns även, minst, ytterligare en överläkare inom klinisk fysiologi på enheten.

Krav på läkaren Önskvärd kompetens är specialistläkare inom Klinisk Fysiolog, med erfarenhet av hjärtultraljud.

Produktionskrav  Planerade och akuta undersökningar enligt ordinarie dagsschema. Uppdraget kan även gälla fler typer av undersökningar beroende på kompetensen hos den sökande.

Schematurer/arbetspass samt jour/beredskap som ska bemannas:
Dagtid under vv 30 t.o.m. 34 2018, ej jour/beredskap.

Journalsystem: Sectra

Övrig information Ultraljudsapparatur ffa från GE, en Philips.

För information kontakta Team Sverige på email sverige@transmedica.dk

Land: 
Speciale: