Oppgave: CT, MR, Ultralyd, konvensjonell radiologi, samt intervensjoner. Sectra RIS/PACS

Periode: uke 27, 29, 30, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 og 51

Krav: Meget dyktig MSK radiolog, må ha MR kunnskaper og må kunne gjøre avanserte ultralydundersøkelser, samt biopsier. Erfaring fra universitetssykehus.

Arbeidstid: 8-18, 50 timers uke

Land: 
Speciale: