Oppgave: Voksenpsykiatrisk poliklinikk på DPS. Allmenpsykiatri og rusmiddellidelser.

Utredning og behandling av psykiske lidelser og rusmiddellidelser i poliklinikk. Selvstendig behandlingsansvar og bistand til andre behandlere. Veilede LIS.

Arbeidssted: Silsand

Periode: Uke 39 – uke 13 (24/9-18 til 24/3-19)

 

Med venlig hilsen

Malene Lindeskov

malene@transmedica.dk

+45 41 85 18 63

Land: 
Speciale: