• Gripen vårdcentral - vecka 1,13
  • Arvika vårdcentral - vecka 2-13
  • Skåre vårdcentral - vecka 5
  • Molkom vårdcentral - vecka 5, 7, 13
  • Forshaga vårdcentral - vecka 2, 6, 13
  • Kil vårdcentral - vecka 3,5-7
  • Filipstad vårdcentral - vecka 1-4 (Allmänspecialist eller leg. Läkare)
  • Kristinehamn närvårdsavdelning- vecka 4-6, 9-10, 13
  • Torsby vårdcentral - vecka 1-13
  • Likenäs vårdcentral - vecka 4, 6, 8, 10, 12- 13
  • Munkfors - vecka 7-10

Specialist allmänmedicin om inget annat angivet.

IT: Landstinget i Värmland använder journalsystemet Cosmic R8.1. VIKTIGT att läkaren har gått e-utbildning innan påbörjat uppdrag http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Cosmic-e-Kurs/

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail:cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel: +45 41851856 / mail: bsa@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: