• Arvikas vårdcentral v. 15, 18
  • Filipstad vårdcentra v. 17
  • Storfors vårdcentral v.19
  • Säffle, Nysäter vårdcentral v.13, 18-20,22,24-26
  • Grums vårdcentral v.16-21,25
  • Torsby vårdcentral v. 14-37   Önskar boka allmänspecialist med erfarenhet av mödravård
  • Likenäs vårdcentral v. 17-18, 20-37
  • Hagfors, Ekshärad vårdcentral v. 17-19, 23-26

Behov av allmänläkare med kontinuitet. VC önskar inte förslag på enstaka veckor.

IT:I december 2017 integreras WebCert, som används för elektroniska intyg, med Cosmic. En e-utbildning för hantering av den nya intygstjänsten har tagits fram och nås via samma länk. VIKTIGT att läkaren har gått e-utbildning innan påbörjat uppdrag http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Cosmic-e-Kurs/

Land: 
Speciale: