Tidsperiod: v. 31,42 och 44 2018

Arbetstid: Mån-tors 08.00-17.00 Fre 8-15.45, lunch 45 min, jour kan förkomma

Journalsystem: Medspeech, RIS, NCS Cross

Arbetsuppgifter: MAVA eller hjärtkmott eller hjärtavdelningen/ HIA.
hnadledning av yngre läkare

Bakjouren är internmedicinsk, krävs bred  internmedicinsk kompetens. Specialist internmedicin och kardiologi .

Kontakta Team Sverige på email, sverige@transmedica.dk

Land: 
Speciale: