Tidsperiod: v. 32-52

Beskrivning av uppdraget  Barnmedicinskt öppenvårdsarbete, till största delen planerad mottagning, men även vissa akuta mottagningstider.

Krav på läkaren Kompetens är Specialist inom barn och ungdomsmedicinsk-vård, med erfarenhet av barnöppenvårdsarbete. Kontinuitet i bemanningen. Person som arbetat hos dom tidigare och fungerar bra på vår mottagning i första hand.

Antal läkare för uppdraget: 2-4personer totalt. Totalt bemanningsbehov ca 40 veckor under hösten.

Produktionskrav : ca 7-9 patientbesök per dag beroende på komplexitet.

Schematurer/arbetspass samt jour/beredskap som ska bemannas: Måndag-fredag, dagtid, vardagar, under hösten 2018. Heltid el deltid

Journalsystem: Elvis och Melior

Övrig information Behov av barnallergolog

Kontakta Team Sverige på email sverige@transmedica.dk, för mera information

Land: 
Speciale: