Beskrivning av uppdraget  På mammografi Sahlgrenska utförs kliniska mammografier, screeningverksamhet, ultraljudsundersökningar, finnålspunktioner, CORE-biopsier, ultraljud och vakuumpunktioner, Magnetresonans (MR) i kombination med biopsier och andra provtagningar på patienter som kommer på remiss av mestadels remittenter inom regionen. Patientnära arbete med rådgivning och patientinformation ingår i uppdraget. De fall som kräver ytterligare diagnostik eller vidare behandling tas upp på regelbundna bröstkonferenser, multidisciplinära konferenser (MDK) under veckan. Radiologer från Sahlgrenska och Unilabs, bröstkirurger, cytologer, patologer samt onkologer deltar på dessa MDK för att diskutera vidare handläggning av patienten.

Krav på läkaren  Önskvärd kompetens är sedvanlig hälsokontroll inom mammografi.

Schematurer/arbetspass samt jour/beredskap som ska bemannas: måndag-torsdag 7:15-16:30, fredagar kl 7:15-13:15.

Journalsystem: Undersökningsutrustningar som används på mottagningen är Siemens mammografistativ och ABVS ultraljud samt Philips ultraljudsapparater.

Kontakt: Henriette Beth Stojanovic
Rekrutteringskonsulent
Mobil: +46 76 031 32 11
E-mail:hst@transmedica.dk

Land: 
Speciale: