Opgave: DPS Øst – VPP Tana, er en allmennpsykiatisk poliklinikk som yter spesialisthelsetjeneste til kommuner i øst.  Poliklinikken har et tverrfaglig sammensatt personale.
Vi samarbeider nært innad DPS, som består av 2 poliklinikker, BUP, samt døgnavd. Klinikk psykisk helsevern og rus.

VPP Tana gir tilbud til pasienter over 18 år med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, Adhd, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser.
Periode: Uge 31-33

Arbejdstid: Normal dagtjeneste 40 timer, ingen vagter.

Med venlig hilsen
Malene Lindeskov
malene@transmedica.dk
+45 41 85 18 63

Land: 
Speciale: