til Hjertemedisinsk intensiv i Trondheim søges intensivsygeplejersker

Hjertemedisinsk intensiv i Trondheim søger intensivsygeplejersker

Periode: uge 26 - 33, sommer 2019

Afdeling: Hjerteintensiv, Akutt kritiske syk hjertemedisinske pasienter

Kompetencekrav: Intensivsykepleier med kompetanse og erfaring fra intensivpasient tilkoblet medisinteknisk utstyr. kendskab til :

Respirator Servo I og Servo U, NIV Bipap V 60, Aortaballongpumpe og Impella

Scoop Philips og annen intensiv medisinsk utstyr

Picis dokumentasjonssystem

Intensivsygeplejersker til hjerteovervågningen på AHUS - sommer 2019

Til hjerteovervågning på AHUS søges intensivsygeplejersker

Periode: 25 til og med uke 34, sommeren 2019 (min. 2 sammenhængende uger ønskes)

Afdeling: Akutt kritisk syke hjerte pasienter. Forberede pasienter som skal til angio/PCI og observasjoner til pasienter som har vært til invasiv utredning.

Kompetencekrav: Beherske standard sykepleieprosedyrer (PVK, kateter, EDA pumpe, infusjonspumpe, blodprøver, BT apparat, bladderscan, 02, håndtering av arterikran og kunne ta prøver og blodgass fra arterikran )

intensivsygeplejersker til Tung overvågning - Trondheim

Til Kirurgisk Tung Overvåking (KITOV), St.Olavs Hospital Trondheim søges sygeplejersker - sommer 2019

Periode: uge 26 - 33

Afdeling: Gastrokirurgisk pasienter (Whipples, øsofagusreseksjoner, leverreseksjoner, rektumamp.), urologisk pasienter (Brickerblære),  bryst- / endokirurgiske pasienter,  karkirurgiske pasienter (AAA, EVAR, åpen op. toracolaparotomi) og akutte pasienter (Ileus, blødninger, pankreatitter, respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt, Sepsis, B-disseksjoner – Blodtrykksregulering,  traumer med milt og leverruptur).

Trondheim - Nyfødt intensiv afd. søger sygeplejersker

Sygeplejersker til nyføddt intensiv - Trondheim

Periode: uge 26 - 33

afd.: Nyfødt intensiv - Premature og syke nyfødte. Samt nyfødtkirurgi

Kompetencekrav: Spesialsykepleier/sykepleier. Erfaring med nyfødte, respirator og CPAP-kompetanse

Kjennskap til Servo-i, Leoni, Bipap/CPAP, NIV/NAVA, sentrale infusjoner

Yderligere krav: Norsk autorisation og  opdateret HLR

Praktisk: Transmedica tilbyder dig en attraktiv løn og sørger for bolig, rejse og forsikringer.

Sygeplejersker til Intermediær afdeling Kristiansand - SOMMER 2019

Sygeplejersker til Kristiansand - Intermediær afdeling

Periode: uge 26 - 32

Afdeling: Medisinsk Intermediær Enhet med medisinsk dårlige pasienter. Ikke respiratorpasienter. (8 sengepladser)

Kompetencekrav: Intensivsykepleier, evt. Sykepleier med relevant erfaring over flere år fra intermediærenhet/overvåkingsenhet. Må beherske medisinsk teknisk utstyr som blant annet NIV, optiflow, arteriekran og sprøytepumper(Braun). Avansert hjertelungeredning samt beherske sykepleie til akutt/kritisk syke pasienter.

Intensivsygeplejerske til neurointensiv - Trondheim - SOMMER 2019

Intensivsygeplejerske til neurointensiv afd. - Tronheim

Periode: Uge 26 - 33, sommer 2019

Afdeling: Nevrokirurgisk intensiv avdeling

Kompetencekrav:  Intensivsygeplejerske med erfaring fra neurointensiv

Yderligere krav: Norsk autorisation og  opdateret HLR

Praktisk: Transmedica tilbyder dig en attraktiv løn og sørger for bolig, rejse og forsikringer.

Kontakt mig gerne for yderligere information, - jeg hører gerne fra dig snarest muligt.

Sygeplejersker til medicinsk overvågning - Tønsberg - SOMMER 2019

Til medicinsk overvågningsafdeling i Tønsberg søges sygeplejerske - sommer 2019

Periode: Uge 26 - 32, 2019

afdeling: Med 5C overvåking, Sykehuset i Vestfold

8 sengeplasser

Akutt kritisk syke pasienter, fortrinnsvis med indremedisinske diagnoser og ofte multiorganproblematikk.

Maskebehandling med Bi-pap /C-pap, samt Opti-flow. Både invasiv og noninvasiv monitorering.

Intensivsygeplejersker til Stord Sykehus - SOMMER 2019

Intensivsygeplejersker søges til Stord sykehus - sommer 2019

Periode: uge 26 - 33, 2019

Afdeling:  Fellesintensiv avdeling. 6 post opr, 2 intensiv senger og 6 medisinske overvåkningssenger. + dialyse enhet

Kompetencekrav: Beherske respirator behandling, Evita xl, Bipap vison er ønskelig

Yderligere krav: Norsk autorisation og  opdateret HLR

Praktisk: Transmedica tilbyder dig en attraktiv løn og sørger for bolig, rejse og forsikringer.

Til intensivafdeling (thoraks) i Trondheim søges sygeplejerske

Trondheim intensivafdeling (thorakskir) søges sygeplejerske - sommer 2019

Periode: Uge 25 - 33, sommer 2019

Afdeling: Thoraxkir intensiv -5 døgns avdeling

Samdrift med Hovedintensiv fra fredag kl 15:00- til mandag kl 08:00

Avdelingen har 5 plasser -30 ansatte, 4 elektive hjerte og lunge operasjoner pr dag –mandag til torsdag ,samt ø-hjelp, thoraxkirurgiske intensivpasienter

Kompetencekrav:  Erfaring fra thoraxintensiv er ett absolutt kompetansekrav.

Til Intensivafdeling (gyn) i Trondheim søges sygeplejersker - sommer 2019

Til Kvinneklinikkens overvåkningsavdeling i Trondheim søges sygeplejersker - sommer 2019

Periode: uge 26 - 33, sommer 2019

Afdeling: Kvinneklinikkens overvåkningsafdeling. Avdelingen mottar pasienter fra Gynekologisk avdeling og Fødeavdeling postoperativt eller som av andre årsaker krever ekstra overvåkning

Subscribe to RSS - Intensiv