Intensivsygeplejerske til Tromsø

Intensivsygeplejerske til Tromsø søges - fra uge uge 51

Periode: uge 51 - uge 16 (2020) - dvs 16.12.2019 - 19.4.2020

Kompetencekrav: respiratorkompetanse – ønskelig med prismaflex, nevrointensiv og hjerte-  kompetanse.

Intensivmedisinsk avdeling A3 har pasienter med svikt i en eller flere organer som krever organstøttende behandling i form av ventilasjonsstøtte (respirator), kontinuerlig dialyse (prismaflex), Gastro,  Nevrointensiv, Barn, Hjerte (IABP, ECMO)

Forlængede weekend-vikariater

Transmedica får hele tiden nye bestillinger på intensivsygeplejersker til vikariater i Norge, så ring og hør nærmere.

Kontakt Christina Gronemann på (+45) 41 85 18 53.

Subscribe to RSS - Intensiv