Sygeplejersker til intermediær afd. Kristiansand - SOMMER 2020

Sygeplejersker til Intermediær afd. Kristiansand

Periode: uge 26 - 32

Afd.: Medisinsk Intermediær Enhet med medisinsk dårlige pasienter. Ikke respiratorpasienter. (8 sengepladser)

Kompetencekrav: Intensivsykepleier, evt. Sykepleier med relevant erfaring over flere år fra intermediærenhet/overvåkingsenhet. Må beherske medisinsk teknisk utstyr som blant annet NIV, optiflow, arteriekran og sprøytepumper(Braun). Avansert hjertelungeredning samt beherske sykepleie til akutt/kritisk syke pasienter.

Sygeplejerske til Molde - SOMMER 2020

Sygeplejerske til Intensivafd. i Molde

Periode:  19.06.2020 tom 17.08.2020

Afdeling: Akutt kritisk syke. Kirurgiske, medisinske og nevrologiske intensivpasienter. Overvåkning og post operativ behandling.

Kompetencekrav: Spesialsykepleier i Intensiv MTU, Alascena pumper

Resoirator: Evita

Bipap: V60, Bipap vision

Prismaflex nyreerstattende behandling

AnaCon Da à sevofluran behandling- ( Er ikke nødvendig)

Zoll defibrillator

PICISà Elektronisk dokumentasjon

Intensivsygeplejersker til Hammerfest - SOMMER 2020

Hammerfest søger intensivsygeplejersker

Periode: uge 26 - 34

afdeling: pasientkategorier kirurgiske oppvåkningspasienter, medisinske overvåkningspasienter og medisinske og kirurgiske  intensiv pasienter. 

Intensivsygeplejersker til Kristiansand - SOMMER 2020

Sygeplejersker til Kristiansand søges

Periode:  22.06.2020  til og med 16.08.2020

Afdeling: Intensiv

Kompetencekrav: Må kunne respiratorbehandling og Metavision

Yderligere krav: Norsk autorisation og  opdateret HLR

Praktisk: Transmedica tilbyder dig en attraktiv løn og sørger for bolig, rejse og forsikringer.

Kontakt mig gerne for yderligere information, - jeg hører gerne fra dig snarest muligt.

 

Med venlig hilsen

Intensivsygeplejersker til Tønsberg - SOMMER 2020

Intensivsygeplejersker til intensiv i Tønsberg

Periode: Uge 26 - 33

Afdeling: Etter store operasjoner: fagområdene kar, og mage. Ellers traumer, hjertestans, kols, sepsis, nyresvikt med prisma behandling.  Nevrologiske pasienter og donorpasienter. Pasientgruppen er også barn.

2 luftsmitteisolater i avdelingen.

Kompetencekrav: Sykepleier med spesialutdanning – intensiv

Pædiatrisk sygeplejerske til Førde - SOMMER 2020

Sygeplejerske med erfaring i pædiatri/intensiv

Periode: 19.06.20 - 16.08.20

Afdeling: 

  1. Gruppe for premature og sjuke nyfødde, samt barn opp til 1 år
  2. Gruppe for store barn (1- 16(18) år) Denne seksjonen behandlar barn innanfor alle medisinske og kirurgiske fagområder.

Kompetencekrav: Pediatrispl, intensivspl eller off godkjent spl som har erfaring med premature og andre alvorleg sjuke barn

Yderligere krav: Norsk autorisation og  opdateret HLR

Sygeplejerske til Nyfødt intensiv - Tønsberg - SOMMER 2020

Til Nyfødt intensiv afdeling Tønsberg søges sygeplejerske

Periode: Uge 25  33, sommer 2020

Kompetemcekrav: Må ha erfaring fra nyfødtintensiv, og ha barnekompetanse. Fordelaktig å kunne beherske C-pap og Metavision. Må kunne Dips og EDS og HLR/AHLR. Må beherske et nordisk språk muntlig/skriftlig.

Yderligere krav: Norsk autorisation og  opdateret HLR

Praktisk: Transmedica tilbyder dig en attraktiv løn og sørger for bolig, rejse og forsikringer.

Sygeplejerske til afd. for præmature og syge nyfødte børn - Førde SOMMER 2020

Sygeplejerske til afdeling for nyfødte/præmature Førde

Periode: 19.06.20 - 16.08.20

Afdeling: 

Barneavdelinga er delt i to grupper:

  1. Gruppe for premature og sjuke nyfødde, samt barn opp til 1 år
  2. Gruppe for store barn (1- 16(18) år) Denne seksjonen behandlar barn innanfor alle medisinske og kirurgiske fagområder.

Vi har ei felles personalgruppe, og dei fleste kan jobbe ved begge gruppene

intensivsygeplejersker til Ahus - SOMMER 2020

Intensivsygeplejersker til AHUS - Generel intensiv

Periode: uge 26-33 sommer 2020

Afdeling: Generell intensiv avdeling, akutt kritisk syke, respiratorkrevende pasienter, avansert medisinsk overvåkning og dialyse.

Kompetencekrav: Intensiv utdanning og erfaring, alternativt minimum 2 års erfaring fra intensiv avdeling med respiratortrengende pasienter.

IKT kompetanse, MTU utstyr: respirator, sprøytepumper, dialyse, Picco, SwanGanz, AHLR, E-læring: MetaVision, Dips

intensivsygeplejersker/post OP. overvågning til Ahus - SOMMER 2020

Intensivsygeplejersker med overvågningserfaring til postoperativ afd. Ahus.

Periode: uge 26-33 sommer 2020

Afdeling: Hovedarbeidsområde er overvåkning og sykepleie til nyopererte pasienter, noe akuttpasienter, respiratorpasienter

Kompetencekrav: 

Spesialsykepleier / sykepleier med overvåkningskompetanse

Beherske medisinsk teknisk utstyr til overvåkningspasienten.

Subscribe to RSS - Intensiv