Intensivsygeplejersker til Sykehuset i Skien

Skien Sykehus søger intensivsygeplejersker - sommer 2019

Periode: uge 26 - 32, 2019 (2 stk)

Afdeling:  Kirurgiske overliggere ved komplikasjoner, eller større operasjoner innen gastrokirurgi, urologi, plastikkirurgi.

Seksjonen håndterer også brannskader og traumer.

Medisinske overvåkningspasienter eksempelvis observasjoner etter hjertestans, kols, sepsis og nyresvikt med prismebehandling. Nevrologiske pasienter og donorpasienter.

Respirasjonspasienter for både medisinske og kirurgiske pasienter.

Forlængede weekend-vikariater

Transmedica får hele tiden nye bestillinger på intensivsygeplejersker til vikariater i Norge, så ring og hør nærmere.

Kontakt Christina Gronemann på (+45) 41 85 18 53.

Subscribe to RSS - Intensiv