Transmedica søger speciallæge til Børne og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Region Syddanmark

Neuroteam Ambulatorium for børn og unge til og med 19 år. Neuroteamet er del af Neuromatrix i B&U Sydjylland. Målgruppen er patienter med ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelse og Tics/Tourette. Ambulatoriet ligger i nye bygninger fra 2015 og har direkte kontakt med det somatiske sygehus.

Specialistläkare med kompetens inom akutmedicin, till Själland

Nu har du möjlighet att jobba på ett mycket attraktivt uppdrag 45 minuter utanför Köpenhamn!

Krav til kompetenser: 
Transmedica söker efter en specialistläkare inom akutmedicin. Alternativt internmedicinare, anestesiolog, kardiolog eller specialist inom allmänmedicin, med erfarenhet inom akutsjukvård.

Längde på vikariat:
6 månader – 2 år med möjlighet för förlängning.

Startdatum:
Så snart som möjligt.

Arbetstider:
Kan skräddarsys efter behov.

Psykiatere søges til Distriktspsykiatrien i Region Sjælland

Distriktspsykiatrien i Sjælland modtager patienter i alderen fra 18 til 72 år. Målgruppen i behandling i Distriktspsykiatrien er primært patienter med længerevarende psykotiske lidelser, som skizofreni, affektive sindslidelser eller patienter med retslig foranstaltning. Det kan være patienter der foruden sin psykiske lidelse også har et misbrug af forskellig karakter. Derudover behandles patienter med komplekse personlighedsforstyrrelser. Omkring 300 patienter er tilknyttet teamet. Tilknytningsgraden er som regel langvarig, men intervallerne mellem besøgene afhænger bl.a.

Radiologi i hele Danmark.

Vi har vikariater i hele Danmark indenfor specialet radiologi.

Hvis du er radiolog og har lyst til at vikariere i et land med charmerende omgivelser og fagligt spændende opgaver, så er du velkommen til at kontakt mig og høre om dine muligheder.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Nicki Madsen
Rekrutteringskonsulent/ Headhunter
nma@transmedica.dk
Telefon: (+45) 41 85 18 01

Transmedica søger overlæge/afdelingslæge til psykiatrisk akutmodtagelse i Region Sjælland 45 minuter udenfor København

Psykiatrisk Akutmodtagelse modtager borgere med behov for akut psykiatrisk hjælp. Der er både skadestuefunktion samt mulighed for indlæggelse. PAM har 12 sengepladser – heraf 6 intensive pladser. Sygehuset bruger journalsystemet Sundhedsplatformen. Deltagelse i det kliniske arbejde, understøtter den faglige udvikling i teamet, sikre at drift og servicemål opfyldes og samtidig være den daglige personaleleder sammen med afdelingssygeplejersken. Der er et tæt teamsamarbejde. 

Speciallæger søges til til ældrepsykiatrien i Region Sjællands

Det er et ældrepsykiatrisk sengeafsnit, der modtager og behandler patienter på 65 år eller derover, der har en demenssygdom. Desuden behandler de patienter, på 72 år eller ældre, der har psykiatrisk problemstilling, der ikke nødvendigvis er aldersbetinget. Speciallæge i psykiatri, med generel erfaring i inden for ældrepsykiatrien. Opdateret viden om sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. behandling. Indsigt i Region Sjællands psykiatriplan. 

Psykiatere søges til ambulatorie i Region Jylland

Ambulatoriets primære opgaver er udredning og behandling af mennesker inden for hele det psykiatriske spektrum, dog med mulighed for at viderehenvise til specialiseret tilbud på hoved- eller regionsfunktionsniveau. Der er differentieret behandling i forhold til pt’s diagnose og grad af lidelse, hvor der tages udgangspunkt i behandlingselementer beskrevet i pakkeforløb.

Speciallæger søges til psykosesengeafsnit på Universitetshospital i Region Nordjylland

Arbejde i åbent og lukket sengeafsnit: Gennemgange, udredning og behandlingsplanlægning af indlagte patienter. Netværksmøder og koordinering omkring patient forløb. Brug af psykiatrilov samt erklæringer mm ifm tvang. Undervisning af yngre læger og medicinstuderende i klinik. Erfaring indenfor psykose, herunder udredning og diagnostik iht ICD-10 samt behandling.

Subscribe to RSS - Danmark