Kirurg søges til Region Sjælland

Vikariatet er på 12 måneder med mulighed for forlængelse.

 

Kandidaten skal:

• være speciallæge i Kirurgi      

• kunne arbejde selvstændigt i en Kirurgisk afdeling og uden   back-up i vagten

• kunne foretage åben og laparoskopiske akutte og elektive   indgreb

• have endoskopiske kompetencer

• være indstillet på at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde

• bidrage til at fastholde et godt arbejdsmiljø

 

Opstart:

1. maj 2019 - Ellers hurtigst muligt herefter.

 

Psykiater søges til spændende stilling i Region Sjælland

Arbejdsopgaver:

Arbejdsfunktionen vil blive delt mellem udredningsarbejde og behandling. Herunder differential diagnostik overfor psykotiske og depressive lidelser.
Behandlingsarbejdet vil være dels medikamentelt, og i høj grad psykoterapeutisk, både individuelt og i gruppe.
Der arbejdes med MBT, såvel psykoedukation, som individuel terapi og gruppeterapi.

 

Arbejdstider:

Region Nordjylland søger psykiater til ambulant personlighedspsykiatri

Arbejdsopgaver:

Ambulatoriet tilbyder psykoterapeutisk behandling til patienter med forskellige former for personlighedsforstyrrelser.

Overlægen er ansvarlig for behandlingen af patienter med symptomer på personlighedsforstyrrelser, herunder visitations- og udredningsopgaver, samt ansvarlig for den videre udvikling af samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Målet for overlægen er at se ca. fire patienter om dagen.

Arbejdstider:

Region Nordjylland søger psykiater til psykoseambulatorie

Arbejdsopgaver:

Overlægen er ansvarlig for behandlingen af patienter med psykotiske lidelser, herunder visitations- og udredningsopgaver, samt ansvarlig for den videre udvikling af samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
Erfaring fra psykoseområdet er at foretrække. 

Overlægen ser ca. fire patienter om dagen

Arbejdstider:

Som udgangspunkt er arbejdstiderne mandag til fredag fra 8.00-16.00. Dette kan dog skræddersyes, så det passer til dig og dine behov.
Der er ingen vagt.

Opstart:

Region Nordjylland søger Radiolog

Arbejdsopgaver:

Forberedelse og afvikling af konferencer med gastrokirurger og gastromediciner. 3 ugentlige MDT konferencer (2 kolorektalcancer og 1 pankreas-hepato-og biliærkonference), beskrivelser af CT og MR undersøgelser på gastromedicinske og kirurgiske patienter. UL med meget intervention (biopsi, drænage) og lidt RFA og Nanoknife. Ser 10-20 patienter når man har ultralydsfunktion. Forventes at være update på nyeste viden inden for abdominal radiologi ved litteraturlæsning og kurser/konferencer, herunder deling af viden /undervisning..

Nordjylland søger almen Radiolog

Vikariatet er på 6-12 måneder med mulighed for forlængelse.

Kort om stillingen: 

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi med interesse indenfor almen radiologi. (Ved interesse kan de konkrete funtionsbeskrivelser sendes) Opstart: Så hurtigt som muligt. Arbejdstider: Som udgangspunkt er arbejdstiderne mandag til fredag fra 8.00-16.00. Dette kan dog skræddersyes, så det passer til dig og dine behov, både ift. vagter og weekender.

Det forventes

Subscribe to RSS - Danmark