Barne-og ungdompsykiater til Førde

Barne-og ungdom psykiater til BUP Førde.

Periode : 18.05.21 – 31.12.21, men kan tilpasses

Kontakt :

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

Psykiater til Volda

DPS Volda, ambulante team.

Ambulante team, AHT-ACT-AAT

Ambulantseksjonen består av tre team AHT (akutt hjemmebehandlings-team), ACT (assertive community treatment team) og AAT (ambulant allmennteam). For tiden har de en overlege som er underlagt AAT, men jobber bare ca. 50%.  Alle teamene er tverrfaglig sammensatt og skal være psykiater støtta. De har behov for psykiater til seksjonen som kan server alle tre team.

Krav til kompetanse: Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. Ønskelig med kjennskap til det elektroniske journalsystemet DocuLive.

Psykiater til Tromsø

Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN Tromsø, Akuttpost

Periode: 1. september-31.desember 2021

Krav til kompetanse:  Spesialist i psykiatri. Norsk godkjenning. Ønskelig med arbeidserfaring fra Akuttpost/akuttpsykiatri. Kjennskap til norsk helsevesen.

God kjennskap til Psykisk helsevernloven og arbeid med tvungent psykisk helsevern. Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Fordel om erfaring/kjennskap til DIPS.

Arbeidstid: Mandag-fredag, kl 08.00-16.00

 

Kontakt:

Barne- og ungdom psykiater til Ålesund

Barne-og ungdom psykiater til Ålesund.

Psykisk helsevern for barn og unge, Døgnseksjon, Akutt- og utredningsenhet Ålesund.

Akutt sengepost: Ø-hjelp, akutte innleggelser for Barn og ungdom med akutt hjelpebehov, hovedsakelig 12-18 år. Godkjent for tvungen psykisk helsevern, kriseintervensjon

Planlagt utredningsopphold på inntil 3 uker for elektive oppdrag.

Krav til kompetanse/erfaring :

Onkolog søges til sykehuset i Haugesund

Til Sykehuset i Haugesund søges onkolog

Periode: 

Fra uke 28 - uke 30 i 2021

Fra uke 35 i 2021 – uke 2 i 2022

Afdeling:

Cytostatika/støttebehandling til pasienter innenfor alle fagfelt.

Kreftpoliklinikk er organisert under medisinsk avdeling og administrerer behandling til de ulike fagfeltene både innenfor medisinsk og kirurgisk. 

 

Pædiater ønskes til Førde sykehus

Til Førde sykehus ønskes pædiater

Periode: uge 26 tom uge 32. Der er behov for vikar hele perioden

Afd.:Generell pediatri - inkludert nyfødtmedisin - Har alle medisinske diagnosar frå for tidleg fødsel til 18 år

Kompetencekrav: Spesialist i barnesjukdommar, generell pediater. Ynskje om kjennskap til fagsystem som DIPS og MEONA.

for nærmere information kontakt da venligst

Anette Smith Kjærsgaard

Gastroenterolog søges til Flekkefjord

Gastroenterolog søges til sykehuset i Flekkefjord

Periode: 1. september - 30. november 2021

Kompetencekrav: Erfaren spesialist i gastroenterologi. Må kunne arbeide selvstendig og effektivt med mange pasienterkonsultasjoner pr. dag i poliklinikken. Må kunne gjøre pasientene "helt ferdige", det vil si gjøre nødvendige inngrep i poliklinikken dersom de finner polypper. Må beherske norsk flytende, skriftlig og muntlig. 

for nærmere information kontakt da venligst

Anette Smith Kjærsgaard

Obstetrik/gynækolog specialist til Volda

Specialist i gynækologi/obstetrik søges til sykehuset i Volda

Periode:

 07.06.21 tom 27.06.21

+ 28.06.21 –tom 05.09.21

Kompetencekrav: Spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdomar.(obstetrikk og gynekologi) Brukbare norsk kunnskaper munneleg og skrifteleg

for nærmere information kontakt da venligst

Anette Smith Kjærsgaard

Sykehuset i Lillehammer søger patolog

Patolog søges til Sykehuset i Lillehammer

Periode: fra ca. snarest - resten af 2021 (med option for forlængelse i 2022)

Kompetencekrav: Erfaren, selvstendig arbeidende patolog med minimum 5 års erfaring som godkjent spesialist. Skal ha norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning.

Generalist som bør kunne dekke fagområdene gynekologi, gastroenterologi, urologi, bryst/endokrin og hud.

Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

For nærmere information, kontakt

Psykiater til Mosjøen

Sommeroppdrag på vakre Helgelandskysten

Senter for psykisk helse og rus, poliklinikk/døgnavdeling i Mosjøen.

Periode: uke 27-32

Krav til kompetanse: Må ha bred erfaring innen psykisk helse og rus, både innen poliklinisk virksomhet og døgnavdeling for voksne. Evnen til å arbeide selvstendig og i team. Må kunne ta inntaksansvar. 

Arbeidstid: Mandag- fredag, kl. 08.00-16.00

 

Kontakt:

Nina Dawes Anderssen

Tlf: +47 920 97 312

Subscribe to RSS - Norge