Lofoten og Vesterålen DPS. Stokmarknes, Allmennpsykiatrisk enhet, døgn.

Oppgave: Døgn - 8 sengeplasser. Konsolidering og veiledning av behandlere i AAT ved behov. Våre behandlere jobber selvstendig, men trenger spesialist til drøfting. Noen vakter for allmennpsykiatrisk enhet må påregnes.

Periode: hele 2020

Krav: Psykiater med erfaring og kjennskap til norsk lovverk og praksis, både i forhold til standardiserte utredninger, og nasjonale retningslinjer for behandling. Psykiateren må kunne vurdere/videreføre TUD vedtak.

 

Intensivsygeplejerske til Tromsø

Intensivsygeplejerske til Tromsø søges - fra uge uge 51

Periode: uge 51 - uge 16 (2020) - dvs 16.12.2019 - 19.4.2020

Kompetencekrav: respiratorkompetanse – ønskelig med prismaflex, nevrointensiv og hjerte-  kompetanse.

Intensivmedisinsk avdeling A3 har pasienter med svikt i en eller flere organer som krever organstøttende behandling i form av ventilasjonsstøtte (respirator), kontinuerlig dialyse (prismaflex), Gastro,  Nevrointensiv, Barn, Hjerte (IABP, ECMO)

DPS Lister (Flekkefjord)

Oppgave: Poliklinikk. Legen skal jobbe i team og ivareta den medisinskfaglige kompetansen på behandlingsmøter, veilede i poliklinikken samt veilede erfaren LIS-lege. Du vil jobbe samme med LIS-lege, psykologspesialist, erfarne psykologer og behandlere. Behandlerne er godt utdannet spesielt innen kognitiv terapi. Det er er et godt arbeidsmiljø på enheten og en fin bolig i gangavstand til jobben.

Periode: uke 45-52

Krav: spesialist i psykiatri

Arbeidstid: 60-80% på dagtid, ingen vakter.

 

Dialysesygeplejersker til Ahus

Dialysesygeplejersker til Ahus søges (3 stk)

Periode: 51, 52 og uke 1. Dvs f.o.m 16/12-19 t.o.m 6/1-20.

kompetencekrav: Minst 2 år som dialysesykepleier. Vært ute på oppdrag som vikar tidligere, og jobbet på en dialyseavdeling i løpet av de siste 2 år. Erfaring med Artis dialysemaskin er en fordel. (Har Artis og AK 98 dialysemaskiner)

Yderligere krav: Norsk autorisation og  opdateret HLR

Praktisk: Transmedica tilbyder dig en attraktiv løn og sørger for bolig, rejse og forsikringer.

Helse Førde

Oppgave: Psykiatrisk klinikk har 4 sengeposter, poliklinikk i Førde og Florø og voksenhabiltering. Akutt døgn er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost med 14 sengeplasser, og ligger i Førde. DPS døgn (distriktspsykiatrisk senter) er sengeposter med tilbud til 13 kommuner i Sogn og Fjordane, med 14 sengeplasser i Førde og 11 på Kyrkjebø. Rus døgn er en tverrfaglig spesialisert sengepost med 15 sengeplasser, lokalisert på Kyrkjebø i Høyanger kommune.

Periode: Akutt døgn: 41,46,47 i 2019 og 6,8,11 i 2020

Operationssygeplejersker Efterår/vinter

Vi har mange forespørgsler på operationssygeplejersker for tiden.

Så kunne du være interesseret i vikariat som operationssygeplejerske dette efterår/ vinter (2019)?

Praktisk: Transmedica tilbyder dig en attraktiv løn og sørger for bolig, rejse og forsikringer.

Kontakt mig gerne for yderligere information, - jeg hører gerne fra dig snarest muligt.

 

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Sygeplejersker til Akutpost og observationspost -SOMMER 2020

Sygehuset i Tromsø - sommer 2020

Vi søger sygeplejersker til akutmodtagelsen i sommerperioden 2020.

Sygehuset skriver: Vi ønsker sykepleiere med erfaring fra akuttmottak og observasjonspost.

Våre vikarer må kunne jobbe tredelt turnus og for akuttmottakets del har vi nå mellomvakter også som går fra 11-19 i tillegg. Dette for å imøtekomme aktiviteten vår.

Periode: uge 26 - 34

Kompetencekrav: Erfaring fra skadestue/ akutmodtagelse

Yderligere krav: Norsk autorisation og  opdateret HLR

Radiolog/mammaradiolog til Universitetssykehuset i Nord - Tromsø

Oppgave: Radiologi/mammaradiolog

Periode: Spredte uker ut året, med mulighet for uker også i 2020.

Arbeidstid: 42,5 timer pr uke

RIS/PACS: Sectra

 

For yderligere information, kontakt da venligst

Mosjøen BUP

Oppgave: Det er ønskelig at lege deltar på inntak sammen med to psykologspesialister og avd.leder. Vurdere det medisinske i nye saker, delta på noen konsultasjoner sammen med hovedbehandler.  Det er også ønskelig at lege kan ta noen oppfølginger av noen pasienter som står på ADHD medisin, medisinkontroll ADHD medisin. 

Periode: uke 38-39 og 43-44

Krav: Barnepsykiater

Arbeidstid: 8-15.30

 

Bodø – Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Oppgave: Poliklinikk og sengepost. Avdelingen gir spesialister behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi.

Periode: uke 40-48

Krav: psykiater, gjerne med erfaring med denne pasientgruppen

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Subscribe to RSS - Norge