Operationssygeplejerske til Flekkefjord - sommer 2019

Flekkefjord sykehus søger operationssygeplejerske

Periode: uge 23 - 26 samt uge 30-31

Afdeling Sørlandet sykehus Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon, traume- og sectioberedskap.

Det utføres operasjoner innenfor spesialitetene ortopedi, generell/gastro kirurgi og gynekologi.  Sterilsentralen er en enhet i operasjonsavdelingen med eget personal på dag og fram til kl. 20 på virkedager.  Operasjonssykepleier jobber i 3 delt turnus.

DPS Lofoten og Vesterålen, Stokmarknes

Oppgave: AAT og poliklinikk

Periode: uke 22

Psykiater med erfaring og kjennskap til norsk lovverk og praksis, både i forhold til standardiserte utredninger og nasjonale retningslinjer for behandling. Psykiateren må kunne vurdere/videreføre TUD vedtak. Psykiateren må ha kjennskap til hva som forventes av spesialist i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykiaterens rolle i pakkeforløp. Kjennskap til DIPS er å foretrekke.

DPS Follo, TiRe. Ski

Oppgave: Medisinskfaglige vurderinger og behandling. Vedtaksansvar for pasienter på TPHU og deltagelse i inntaksmøte. Samarbeid med kommunehelsetjenesten og veiledning av annet helsepersonell

Periode: 1 overlege uke 23-31 og 1 overlege uke 23-35.

Krav: Overlege i psykiatri, vedtaks- og utredningskompetanse, TPHU og dom, må ha kjennskap til Dips og elektronisk e-resept.

Arbedstid: 40 timers uke

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Ahus, DPS Groruddalen allmennpsykiatrisk poliklinikk

Oppgave: allmennpsykiatrisk poliklinikk

Periode: uke 24-35

Krav: overlege psykiatri, erfaring fra allmennpsykiatrisk poliklinikk vektlegges.

Arbeidstid: 37,5 timers uke

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Eller

Blakstad sykehus. Asker

Oppgave: psykiatrisk sykehusavdeling.

Periode: 26,27,28 og 29.

Krav: psykiater. Kjennskap til DIPS

Arbeidstid: 8-16. Ingen deltagelse i vaktordning, men kan være aktuelt å ta vakante vakter.

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

DPS Haugaland, døgn. Haugesund

Oppgave: Allmenn 1 og 2. Allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgn. Allmenn 1 har 10 sengeplasser og allmenn 2 har 9 sengeplasser. Allmenn 2 er for tiden i en spennende fase hvor det jobbes med videreutvikling av dag- og gruppetilbud slik at en større del av behandlingen vil foregå fleksibelt poliklinisk.

Periode: dd – uke 52, med mulighet for forlengelse.

Krav: psykiater

Arbeidstid: 8-15.30

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Haukeland sykehus, seksjon for ECT. Bergen

Oppgave: Seksjon for ECT, samt avdeling for psykosomatisk medisin innen CL-psykiatri (konsultasjon innen liaison)

Periode: uke30-33 og 36-37

Krav: Godkjent spesialist i psykiatri, erfaring med ECT og konsultasjonsvirksomhet. 

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

BUP Alta

Oppgave: Pasientbehandling poliklinisk med akuttvakt funksjon dagtid

Periode: uke 23+25

Krav: Fortrinnsvis Barne- og ungdomspsykiater, alternativt psykiater med arbeidserfaring med barn og unge.

Arbeidstid: 37,5 evt. 40 timers uke

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Operationssygeplejerske til Bærum Sykehus uge 31-44

Til Bærum sygehus søger vi operationssygeplejerske

Periode: uge 31 - 44 minus uge 40

Afdeling: Døgnkontinuerlig drift, øhj. og elektiv kirurgi. Operasjonssykepleie for: gynekologi, ortopedi, gastro, uro og plastikkirurgi.

Rehab/psykose døgnseksjon, Bergen fra august til og med november

Overlege på døgnavdeling, samt bistå med pasienter på tvungent psykisk helsevern. Det er overlege og LIS-lege på den polikliniske delen av seksjonen.

Tett samarbeid mellom døgn og poliklinisk del.

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Subscribe to RSS - Norge