Röntgensjuksköterska omgående tom v52

Först och främst dagtjänstgöring, dock kan kvällstjänstgöring komma att bli aktuellt, ingen jour. Erfarenhet av jobba i SECTRA RIS/PACS

Sjuksköterska infektion Kalmar v 36-53

Erfarenhet av arbete på Infektionsklinik samt önskvärt med kunskap/erfarenhet från Cosmic

Sjuksköterska till Medicin Avd 14 v 41-02

Sjuksköterska på Njurenheten på Medicinkliniken länssjukhuset i Kalmar

Specialistsjuksköterska IVA Region Jämtland Härjedalen, omgående- v36

Sedvanliga arbetsuppgifter inom allmän intensivvård. Placering på särskild Covid-IVA kan bli aktuellt. Arbetsledning av allmänsjuksköterskor och anestesipersonal som vanligtvis inte tjänstgör inom intensivvård.  Minst 5 års yrkeserfarenhet som självständigt arbetande intensivvårdssjuksköterska.

Specialistsjuksköterska Lycksele kir.centrum (2st) v.34-53, 2020

Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en akut kirurgisk/Ortopedisk vårdavdelning.  Vårdavdelning med 21 vårdplatser vardagar och 16 vårdplatser helger. Förutom Kirurgi och ortopedi har vi urologi och även en del palliativ vård.

VUB sjuksköterska till infektionsavdelningen Sunderby sjukhus v26-v36, 200622-200831

Arbetet består av vård av covid-19 patienter, intermediärvård av covid-19 patienter samt vanliga infektionspatienter. Avd har 16 vårdplatser och all covid-19 vård vid sjukhuset är planerad till avd 35. Intermediärplatserna har vårdnivå Optiflow och artärnål. VUB sjuksköterska, gärna med erfarenhet av infektionsvård eller arbete på vårdavdelning.

Barn- och ungdomspsykiatri Luleå v 40-4

Brett barnpsykiatriskt arbete, i första hand öppenvård, enstaka tillf tjänstgöring inom heldygnsavdelning med LPT vård.  Bedömning, Behandling och Utredning samt HL till ST-läkare.

Windows, VAS, Office

Psykiatrin Sundsvall v. 30-34 2020

Nödvändig erfarenhet:

Specialistläkare i psykiatrisk heldygnsvård, jourverksamhet samt erfarenhet av LPT.

Arbetsplatsens datorprogram: Eyedoc , Medspeech, NPÖ, PACS , Prator, RIS, NCS Cross

Subscribe to RSS - Sverige