Barne- og ungdom psykiater til Lillehammer

Barne- og ungdompsykiater eller spesialist i psykiatri til BUP Lillehammer døgnavdeling.

Døgnpost med 6 plasser. Eget team som jobber mye med spiseforstyrrelser, så erfaring fra behandling av denne pasientgruppen (barn/voksen) svært ønskelig.

Periode : snarest/ mars - ut juni 2021

Ønskelig med heltidsstilling, evt så mye som mulig.

Arbeidstid : 8 - 16 mandag - fredag

Kontakt :

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

Eller

Barne-og ungdompsykiater til Oslo

Ahus seksjon Ungdomspsykiatrisk klinikk har behov for en overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i 100% stilling.

Periode: 01.06.2021 – 31.08.2021

Arbeid dagtid fra kl 8-16 og i tillegg 6-delt rullerende hjemmevakt i vaktordningen. Hver 6. helg er vakthelg.

Det er ønskelig med erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling av ungdom, akutt og langtidsbehandling, samt utredning. Herunder erfaring fra tverrfaglig samarbeid.

Kontakt :

Barne - og ungdompsykiater til BUP Arendal , periode 03.01.21 - 31.12.21 , 50 -100% stilling

Barne - og ungdompsykiater til BUP Arendal

Periode 03.01.21 - 31.12.21 , 50 -100% stilling

Arbeidstid : mandag - fredag , 08:00 . 16:00

ABUP Arendal har fleksibel arbeidstid.

 

Kontakt :

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

 

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Barne-og ungdompsykiatere : Stor etterspørsel etter vikarer i hele Norge

Vi hører meget gjerne fra Barne- og ungdompsykiatere som er interesserte i å vikariere i Norge. Spennende stillinger innenfor psykiatri i hele landet. Du velger selv hvor og hvornår du vil arbeide.

Våre vikariater er som utgangspunkt på 6 - 12 måneder med mulighet for forlengelse. Det mest normale er en arbeidsuke på 40 timer, uten vakter. Felles for alle vikariatene er at de kan skreddesyes, slik at de passer til deg og din livssituasjon.

Transmedica søger speciallæge til Børne og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Region Syddanmark

Neuroteam Ambulatorium for børn og unge til og med 19 år. Neuroteamet er del af Neuromatrix i B&U Sydjylland. Målgruppen er patienter med ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelse og Tics/Tourette. Ambulatoriet ligger i nye bygninger fra 2015 og har direkte kontakt med det somatiske sygehus.

Subscribe to RSS - Børne- og ungdomspsykiatri