Trygghet

7 vanlige spørsmål fra legene

Lege

Lurer du på å bli legevikar? Staffing Direktør Malene Lindeskov gir svar på noen vanlige spørsmål fra legene. 

Lindeskov har det overordnede ansvaret for alle avtalene med sykehusene, og at kvalitetskravene blir overholdt. Hun har også personalansvar for konsulenter, sekretærer og key accounts. Hun jobber dessuten tett med legene, og understreker viktigheten for Transmedica av å følge opp både sykehusene og legene godt.

– Det er viktig å merke strømninger i markedet, noe vi er gode til i Transmedica. Jeg er ute og besøker både sykehus og leger, og det er en utrolig god måte å se hva som skjer. Vi har lange relasjoner noen steder, og vi har leger som vi har hatt i jobb i 10-15 år på samme sted, forteller hun. 

Ved å være tett på legene kjenner hun godt til hva de lurer på, og deler her svar på noen av de mest vanlige spørsmålene:

 

1. Hva er de faglige forskjellene mellom landene?

Det er varierende forskjeller mellom landene innen de ulike spesialiseringene. I Transmedica har vi god erfaring med dette, og de forskjellige konsulentene guider og informerer legevikarene på forhånd.

– Jeg jobber selv med psykiatere, som må forholde seg til forskjellige lovgivninger i Danmark, Sverige og Norge. Vi guider de gjennom forskjellene, og ber dem lese seg opp før de reiser. Vi forbereder også sykehusene om det kommer en som ikke har jobbet i landet før, slik at legevikaren får en kontaktperson på sykehuset som han kan forholde seg til og at det blir satt av tid til opplæring.

 

Les om psykiateren som har vært vikar i Transmedica i 20 år 

 

2. Hvordan får jeg autorisasjon og spesialistgodkjennelse?

Å søke om autorisasjon og spesialistgodkjennelse i et annet land kan virke som en overveldende prosess, men som vikarlege i Transmedica står man ikke alene om.

– Vi har inhouse-ekspertise på disse søknadsprosessene, og hjelper og guider vikarlegene hele veien.

 

3. Hva kan jeg forvente i lønn?

I Transmedica er det gode lønnsforhold og stabile utbetalinger.

– Legevikarene får utbetalt lønn hver 14. dag. Det er forskjellige modeller for ansettelse i de forskjellige landene, og vår økonomiavdeling gir rådgivning rundt det slik at vikarlegene finner den modellen som passer dem best.

 

Se alle våre ledige legevikariat 

 

4. Hvordan blir det med skatt?

Mange har spørsmål rundt det økonomiske ved å være vikarlege og hva de skal gjøre med skatt når de jobber i et annet land.

– I de skandinaviske landene er det mange lover, og det kan være forvirrende å sette seg inn i alt. Vi hjelper derfor gjerne med selvangivelsen og sikrer at legene unngår en potensiell skattesmell. Vi har arbeidet med skattemyndighetene i mer enn 26 år, og har derfor et høyt servicenivå. Vikarene kan føle seg helt trygge på at vi har kontroll på reglene, sier hun.

 

5. Hvordan kommer jeg meg dit? 

Ikke alle vikariatene er i de store byene, og mange har praktiske spørsmål rundt transport til dit de skal jobbe.

– Vi guider dem 100 %, og gir detaljerte reisebeskrivelser. Vi finner enkleste reisevei til nærmeste lufthavn, med ferje, buss eller andre transportmidler. Dersom de har spørsmål underveis er vi alltid tilgjengelige, uansett om det er i ukedagene eller helgene.

 

6. Hva om noe ikke fungerer? 

Legene lurer også på hva som skjer dersom praktiske ting ikke fungerer, for eksempel ting i boligen.

– Vi hjelper med praktiske ting, som å tilrettelegge for bolig, og bidrar selvsagt dersom ting ikke er i orden.

 

7. Hva skjer om vikariatet ikke fungerer?

Mange som ikke har vært vikarer er urolige for hva som vil skje dersom vikariatet de tar ikke fungerer. 

– Alle vikarlegene får en kontaktperson hos Transmedica som følger dem tett. Vi ringer dem ofte og hører hvordan det går, vi mailer og besøker dem når vi er i nærheten. Vi gjør mye for at de skal vite at vi er her. Dersom det oppstår utfordringer kan vi gå i dialog med sykehuset dersom det kan bedre situasjonen. Skulle det vise seg at noe er helt galt er det ikke i noens interesse å fortsette. Da sørger vi for å avsluttet vikariatet på en pen måte og finne nytt vikariat til legen.

Lindeskov legger til at de er tett på det som foregår, også om det ikke går som forventet. Dette skjer heldigvis veldig sjelden.

 

Har du flere spørsmål rundt det å være legevikar? Kontakt oss gjerne!