Spesialist

Høyeste etterspørsel etter psykiatere og radiologer på 10 år

Høyeste etterspørsel etter psykiatere og radiologer på 10 år

Den siste tiden har vi opplevd en stor økning i behovet for vikarer til oppdrag innen psykiatri og radiologi. Vi har flere oppdrag nå enn i de foregående 10 år. Økningen skyldes hovedsakelig at et større antall overleger går av med alderspensjon.

Vi merker dette spesielt i Norge hvor Transmedica er det største bemanningsbyrået for leger, men kan også tilby flere oppdrag i Danmark og Sverige.

Lønnen stiger også

Det er naturlig at et marked med så store behov for kvalifiserte psykiatere og radiologer gir grunnlag for å oppnå gode lønnsbetingelser. Våre vikarer svarer at lønnsnivået er den største motivasjonen for å påta seg et overlegevikariat, men flere vektlegger også faglig utvikling og opplevelsen man får ved å bosette seg i et annet land en periode i livet.

Transmedica hjelper våre leger med å oppnå den beste mulige lønnen ved å finne det helt riktige oppdrag basert på vedkommendes ønsker og forventninger. Er du radiolog eller psykiater kan vi garantere et oppdrag gjennom oss.

Bedre mulighet til å fokusere på pasienten

Legevikarer benytter mindre av sin tid på administrasjon. Dokumentasjon må lagres forskriftsmessig, men man er ofte ikke underlagt like rigide rapporteringskrav som i en fast stilling.

Spesielt våre psykiatere opplever at de får bedre tid til å fokusere på kjerneoppgaver. Organiseringen av det psykiatriske tilbudet i Norge har god statlig finansiering. Dette bidrar til at psykiaterne opplever at de har bedre muligheter til å sikre god pasientbehandling. Høyere pasientfokus påvirker også arbeidsgleden positivt.

Stort udvalg af vikaroppdrag i radiologi og psykiatri

Er man klar for nye utfordringer er timingen for å vikariere særdeles god nå. Transmedica har oppdrag, av både kort og lang varighet, i hele Skandinavia.

Se aktuelle oppdrag for psykiatere og radiologer her, og registrer deg slik at du mottar uforpliktende, personlige tilbud om vikaroppdrag i din mailboks:

“Jeg har været godt tilfreds med ansættelsesprocessen, hvor der er blevet lyttet til mine ønsker i forhold til interesseområde, arbejdstid m.m. Transmedicas størrelse har gjort det muligt at præsentere flere jobtilbud. Under ansættelsen har det fungeret godt med lønudbetalingen og i fald jeg har haft spørgsmål har jeg fået hurtige og brugbare svar fra Transmedicas side.”

– Jens Martin Hansen, speciallæge i psykiatri

Familie, bolig, nødvendige dokumenter med mer

Transmedica hjelper våre vikarer slik at de kommer godt av sted. Vi lytter til ønsker og forventninger med tanke på boligbehov, for eksempel om familien er med under oppholdet, og bidrar til den beste løsningen for hver og en. Vi hjelper til og sørger for at alle nødvendige autorisasjoner, dokumenter og forsikringer mm er på plass, og sørger for at reisen ol blir arrangert på beste måte.

Kvalitet er en kjerneverdi for oss, og våre vikarers utsagn taler for seg selv. Våre 30 imøtekommende medarbeidere står til våre vikarers rådighet.

“Man får bra information om uppdraget och oftast rätt passande uppgifter. Transmedica organiserar resor och bolaget för mig – jag är nöjd med det. Jag känner mig också tryggt under uppdraget pga får sjukförsäkring och även läkare ansvarsförsäkring också.”

– Erika Turi, speciallæge i radiologi

Vikaroppdrag – enkelt og greit

Det er enkelt å komme i gang. Benytt registreringsskjema på vår hjemmeside, hvor du kan laste opp CV direkte – eller kontakt Henrik Thornström, leder for vårt rekrutteringsteam.