Ledige vikariater i Norge for sykepleiere innen alle spesialiseringer

Her vises alle Transmedicas aktuelle stillingsutlysninger for sykepleiere.

Du skal likevel være oppmerksom på at vi løpende har mange flere vikariater for sykepleiere enn vi rekker å legge ut på hjemmesiden. Vil du reise som vikarsykepleier er det derfor enkleste å registrere deg i Transmedicas system via vikarregistreringen eller å kontakte oss.

Klikk på en stilling for å lese mer om vikariatet. Det er muligt å sortere etter stilling, spesialisering og land.

Ledige sygeplejerske-vikariater

Stilling Spesialisering Land
Dialysesygeplejersker til Skien - SOMMER 2020 Dialyse Norge
Sygeplejersker til medicinsk afd. Bodø - SOMMER 2020 Almen sygeplejerske medicin Norge
Intensivsygeplejerske/coronar sygeplejerske til Kristiansand - Intensiv Norge
Sygeplejersker til opvågningsafdeling - SOMMER 2020 Anæstesi Norge
Dialysesygeplejerske til Arendal - SOMMER 2020 Dialyse Norge
Operationssygeplejerske til Rana Operation Norge
Almensygeplejersker til Førde - SOMMER 2020 Almen sygeplejerske medicin Danmark
Anæstesisygeplejerske til Tromsø - SOMMER 2020 Anæstesi Norge
Sygeplejersker til medicinsk sengepost - Mo i Rana - SOMMER 2020 Almen sygeplejerske medicin Norge
Operationssygeplejerske til Tromsø (gastro, uro, gyn) SOMMER 2020 Operation Norge
Operationssygeplejerske til Tromsø - (ØNH, neuro, ortopædi) SOMMER 2020 Operation Norge
Operationssygeplejerske til Flekkefjord 2020 - SOMMER 2020 Operation Norge
Almensygeplejersker til Mo i Rana - SOMMER 2020 Almen sygeplejerske medicin Norge
Operationssygeplerske til Flekkefjord - FORÅR/SOMMER 2020 Operation Norge
Onkologiske sygeplejersker til Arendal - SOMMER 2020 Sygeplejerske Norge
Sygeplejersker til intermediær afd. Kristiansand - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Anæstesisygeplejersker til anæstesiafd. i Kristiansand - SOMMER 2020 Anæstesi Norge
Anæstesisygeplejersker til anæstesiafd. i Kristiansand - SOMMER 2020 Anæstesi Norge
Dialysesygeplejersker til Mo i Rana - SOMMER 2020 Dialyse Norge
Sygeplejerske til overvågningsafdeling Notodden - SOMMER 2020 Anæstesi Norge
Sygeplejerske til Molde - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Intensivsygeplejersker til Hammerfest - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Intensivsygeplejersker til Kristiansand - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Sygeplejerske til medicinsk overvågning Tønsberg - SOMMER 2020 Anæstesi Norge
Intensivsygeplejersker til Tønsberg - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Pædiatrisk sygeplejerske til Førde - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Dialysesygeplejerske til Tromsø - SOMMER 2020 Dialyse Norge
Sygeplejerske til Nyfødt intensiv - Tønsberg - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Sygeplejerske til afd. for præmature og syge nyfødte børn - Førde SOMMER 2020 Intensiv Norge
sygeplejerske til postoperativ afd. Nordnorge/Tromsø Almen sygeplejerske kirurgi Norge
Dialysesygeplejersker til Ahus - SOMMER 2020 Dialyse Norge
Dialysesygeplejerske til Ålesund og Volda - SOMMER 2020 Dialyse Norge
intensivsygeplejersker til Ahus - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Anæstesisygeplejersker til AHUS - SOMMER 2020 Anæstesi Norge
intensivsygeplejersker/post OP. overvågning til Ahus - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Intensivsygeplejersker til Ringerike sykehus (Hønefoss) - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Intensivsygeplejerske til Stord - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Intensivsygeplejersker til Haugesund - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Intensivsygeplejersker til Ålesund - SOMMER 2020 Intensiv Norge
Dialysesygeplejersker til Hønefoss - SOMMER 2020 Dialyse Norge
Intensivsygeplejersker til Drammen, SOMMER 2020 Intensiv Norge
Dialysesygeplejerske til Lofoten - SOMMER 2020 Dialyse Norge
Sygeplejersker til Akutpost og observationspost -SOMMER 2020 Skadestue Norge
Forlængede weekend-vikariater Intensiv Norge