Ledige vikariater i Norge for sykepleiere innen alle spesialiseringer

Her vises alle Transmedicas aktuelle stillingsutlysninger for sykepleiere.

Du skal likevel være oppmerksom på at vi løpende har mange flere vikariater for sykepleiere enn vi rekker å legge ut på hjemmesiden. Vil du reise som vikarsykepleier er det derfor enkleste å registrere deg i Transmedicas system via vikarregistreringen eller å kontakte oss.

Klikk på en stilling for å lese mer om vikariatet. Det er muligt å sortere etter stilling, spesialisering og land.

Ledige sygeplejerske-vikariater

Stilling Spesialisering Land
Anæstesisygeplejerske til Bærum Anæstesi Norge
Operationssygeplejersker til Bærum Sykehus Operation Norge
Dialysesygeplejersker til Akershus sykehus Dialyse Norge
Röntgensjuksköterska omgående tom v52 Sygeplejerske Sverige
Sjuksköterska infektion Kalmar v 36-53 Sygeplejerske Sverige
Sjuksköterska till Medicin Avd 14 v 41-02 Almen sygeplejerske medicin Sverige
Specialistsjuksköterska IVA Region Jämtland Härjedalen, omgående- v36 Intensiv Sverige
Specialistsjuksköterska, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå sommar, höst, Kontinuerliga behov Sygeplejerske Sverige
Specialistsjuksköterska Lycksele kir.centrum (2st) v.34-53, 2020 Sygeplejerske Sverige
VUB sjuksköterska till infektionsavdelningen Sunderby sjukhus v26-v36, 200622-200831 Sygeplejerske Sverige
IVA-sjuksköterska akut omhändertagande Kiruna sjukhus v25, 28-32 Intensiv Sverige
Uppdrag inom Sveriges kommuner-sommarbehov v24-35 Sygeplejerske Sverige
Västra Götaland, COVID-19, Specialistsjuksköterska, IVA o Anestesi Östra, Mölndal o Sahlgrenska, fortsatt behov sommaren Sygeplejerske Sverige
Skåne, Sjuksköterska, Helsingborgs lasarett, GAVA, v24-v31 Sygeplejerske Sverige
Norrbotten, VUB sjuksköterskor till akutmottagningen Sunderby sjukhus v26-v36 Sygeplejerske Sverige
Norrbotten, Specialistsjuksköterska till infektionsavdelningen Sunderby sjukhus V26-v36. Sygeplejerske Sverige
Norrbotten, Specialistsjuksköterska till akuten Gällivare sjukhus v25-34 Sygeplejerske Sverige
Norrbotten, Ambulans/Anestesi/Intensivvårdssjuksköterska till ambulansen Sunderby sjukhus v24-v36 Sygeplejerske Sverige
Västerbotten, Specialistsjuksköterska IVA, ssk NUS, Umeå v.25-34 Intensiv Sverige
Norrbotten, Specialistsjuksköterska Åsele sjukstuga v.36-01 Sygeplejerske Sverige
Region Kalmar psykiatri ssk avd 23/24 Västervik v36-v08 Psykiatri Sverige
Forlængede weekend-vikariater Intensiv Norge