Vill du kombinera arbete och semester i sommar?
Nya upplevelser
Är du psykiatriker, radiolog, allmän­medicinare eller onkolog? Vill du kombinera arbete och semester i sommar?
Covid-19 og psykiatri
Specialist
Bekymrande med tomma sängplatser Covid-19 har på kort tid förändrat vardagen för både patienter och läkare inom psykiatrin. Där det tidigare var ont om platser, står nu tomma sängplatser tillgängliga och patienterna avbokar sina inbokade tider på öppenvårdens mottagningar.
Stockholm
Trygghet
Är du sjuksköterska och önskar arbeta i Stockholm? Vi har just nu många uppdrag inom samtliga arbetsområden och söker därför sjuksköterskor både med och utan vidareutbildning. Det finns uppdrag av både längre och kortare karaktär.
Läkare
Trygghet
Det är en utmanande tid, då vi alla står inför en ny situation med Covid-19 och allt som sker i världen i kölvattnet av detta. Det sker stora förändringar inom alla branscher och behovet av kvalificerade specialister är större än någonsin förr. Samhället behöver dig!
Högsta efterfrågan på psykiatriker och radiologer på över 10 år
Specialist
På senare tid har efterfrågan på läkare för vikariat inom psykiatri och radiologi ökat kraftigt. Faktum är att fler positioner annonseras nu än under de senaste tio åren. Ökningen beror på att ett stort antal äldre läkare går i pension just nu. Vi märker särskilt ett behov från Norge, där Transmedica är den största rekryteringsbyrån för vikarieläkare, men det finns också jobb i Danmark och Sverige.
Nya upplevelser
De senaste åren har Transmedica kunnat konstatera en ökning av antalet läkare som vill vikariera. Vi ser tre saker som särskilt viktiga för dem som vill ha ett vikariat.
Läkare
Trygghet
Funderar du på att bli läkarvikarie? Staffing Direktör Malene Lindeskov ger svar på några vanliga frågor från läkarna.
Specialist
Viera Sulovcova jobbade på samma sjukhus i Sverige i 26 år innan hon bestämde sig för att testa något nytt. I Danmark märkte hon att hon trivdes väldigt bra med arbetsdagarna eftersom hon kom nära patienterna och fick användning av sin kompetens.
Trygghet
Det är många praktiska frågor att lösa när du ska börja arbeta på en ny plats – och kanske i ett nytt land. Transmedicas anställda finns tillhands för dig och ser till att övergången fungerar smidigt.
Utveckling
En läkare blir aldrig fullärd. Du möter nya patienter och du ställs inför nya utmaningar varje dag. Men ibland upplever du kanske att det vore på tiden att röra på sig och träffa nya kollegor och nya patienter.