Nödvändig erfarenhet:

Specialistläkare i psykiatrisk heldygnsvård, jourverksamhet samt erfarenhet av LPT.

Arbetsplatsens datorprogram: Eyedoc , Medspeech, NPÖ, PACS , Prator, RIS, NCS Cross

Land: 
Speciale: