Sedvanliga arbetsuppgifter inom allmän intensivvård. Placering på särskild Covid-IVA kan bli aktuellt. Arbetsledning av allmänsjuksköterskor och anestesipersonal som vanligtvis inte tjänstgör inom intensivvård.  Minst 5 års yrkeserfarenhet som självständigt arbetande intensivvårdssjuksköterska. Erfarenhet från intensivvård kopplat till Covid19 är starkt meriterande.  Dag/kväll/natt/helg. Rullande schema efter verksamhetens behov. Datorprogram Cosmic.

Land: 
Speciale: