Allmän intensivvård inkluderad neurokirurgisk intensivvård och intensivvård av barn.
Intensivvårdserfarenhet av ovan beskrivna patientkategorier. Önskvärt med intensivvårdserfarenhet från universitetssjukhus.
Treskiftarbete, Datorprogram, SYSteam Cross, Metavision, ROS

 

 

Med vänlig hälsning
_______________________________
Sebastian Landström

Transmedica A/S
Strandbergsgatan 61.
112 51 Stockholm
Mobil: +46 735 257 634
E-mail:ala@transmedica.se

Land: 
Speciale: