Arbetet består av vård av covid-19 patienter, intermediärvård av covid-19 patienter samt vanliga infektionspatienter. Avd har 16 vårdplatser och all covid-19 vård vid sjukhuset är planerad till avd 35. Intermediärplatserna har vårdnivå Optiflow och artärnål. VUB sjuksköterska, gärna med erfarenhet av infektionsvård eller arbete på vårdavdelning. Bred erfarenhet av sjuksköterskeyrket är en stor fördel.
Dag, kväll, natt, datorprogram: VAS journalsystem, Lifecare för vårdplanering. Övrig information, tjänstgöring på annan avdelning kan bli aktuellt om behoven förändras under sommaren.

Land: 
Speciale: