Norska arbetsmiljölagen och tystnadspliktsavtal

När du arbetar för Transmedica är du skyldig att följa den norska arbetsmiljölagen. 

Här hittar du:

 

Skatteregler

För personer med dansk folkbokföringsadress:

För personer med norsk folkbokföringsadress:

För personer med svensk folkbokföringsadress:

 

Legitimation för läkare

Norge

Sverige

Danmark

Sökande från Norden:

Medborgare i EU-länder som inte omfattas av Rådets direktiv 2005/36/EF (EU-läkare):

Sökande som inte omfattas av ovanstående regler (trejdelandsläkare):