Operationssygeplejerske til Telemark Sygehus/Skien

Periode: Fra og med 1/9 2020 til og med 18/12 2020

Kompetencekrav: Autorisert Operasjonssykepleier

Yderligere krav: Ortopedi, Gastro, Gyn, Plastikk, Uro, Endo, ØNH samt i noen tilfeller akutt/ traume. 

Kendskab til hastegradsverktøy som: Sectio grad 1. og Traumer.

Kendskab til følgende adm.systemer:

  • DIPS
  • MetaVision
  • Min GAT

Praktisk: Transmedica tilbyder dig en attraktiv løn og sørger for bolig, rejse og forsikringer.

Dialysesygeplejerske til Akershus Sygehus

Periode: Uke 46- Uke 1 i 2021

Kompetencekrav: Minst 2 års erfaring med hemodialyse. Fordel å ha vært ute på vikar oppdrag tidligere. Erfaring  med Artis dialysemaskin er en fordel. Må gjennomføre obligatorisk E-læring.

Yderligere krav: Norsk autorisation og  opdateret HLR

Praktisk: Transmedica tilbyder dig en attraktiv løn og sørger for bolig, rejse og forsikringer.

Kontakt mig gerne for yderligere information, - jeg hører gerne fra dig snarest muligt.

 

Med venlig hilsen

Anæstesisygeplejerske til Bærum

Bærum Sykehus søger anæstesisygeplejerske

Periode: fra uge 34 - året ud

Kompetencekrav: Utdannet anæstesisygepljerske   Viktig at de kan ortopedi, gastro og gynekologi, da de må regne med å jobbe vakter når de er her. Kandidaten bør ha kunnskaper om pasientjournalsystemet DIPS. 

Operasjonsteamet på sentraloperasjon (SOP).

Ett operasjonsteam består av 2 operasjonssykepleiere + 1 anestesisykepleier.

Alle tre spesialsykepleierne skal/bør ha erfaring fra plastikkirurgi.

Operationssygeplejersker til Bærum Sykehus

Bærum Sykehus søger operationssygeplejersker 

Periode: fra uge 34 - året ud

Kompetencekrav: Utdannet operasjonssykepleier  Trenger operasjonssykepleiere med god generell kirurgisk bakgrunn og erfaring. Viktig at de kan ortopedi, gastro og gynekologi, da de må regne med å jobbe vakter når de er her. Kandidaten bør ha kunnskaper om pasientjournalsystemet DIPS. 

Operasjonsteamet på sentraloperasjon (SOP).

Ett operasjonsteam består av 2 operasjonssykepleiere + 1 anestesisykepleier.

Dialysesygeplejersker til Akershus sykehus

Dialysesygeplejersker til AHUS

Periode: 

Uke 37: 2 vikarer

Uke 38: 2 vikarer

Uke 39: 2 vikarer

Uke 40: 1 vikar

Uke 45: 1 vikar

KOmpetencekrav: Minst 2 års erfaring med hemodialyse. Fordel å ha vært ute på vikar oppdrag tidligere. Erfaring  med Artis dialysemaskin er en fordel. Må gjennomføre obligatorisk E-læring.

Yderligere krav: Norsk autorisation og  opdateret HLR

Sandviken sykehus

Avdeling for stemningslidelser,

Uke 26-32

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

DPS Sandnes

Døgnenhet

Snarest og i 6 mnd

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Bodø

Enhet for Rus og Psykiatri (ROP)

Uke 26-30

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

DPS Molde

Uke 19-41

Allmenn døgnseksjon

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

DPS Kongsvinger

Uke 26-40.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk og AAT

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Subscribe to RSS - Norge