Barne-og ungdompsykiater til BUP Kristiansand.

Periode : Snarest - uke 52 med mulighet for forlengelse

Kontakt :

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

Land: