Barne-og ungdom psykiater til BUP Stord allmenn poliklinikk.

Periode : uke 35-48 2021

Kontakt :

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

Land: