Barne- og ungdomspsykiater til Brønnøysund.

Periode: Uke 26 - 52/2023

  • Krav om norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning innen barne- og ungdomspykiatri.

  • Beherske norsk godt, muntlig og skriftlig.

  • Erfaring med og kunnskap til DIPS

  • Vikaren må være faglig oppdatert i sitt fagfelt.

  • Kjennskap til norsk lovgivning

  • Stillingsprosent: 50%. (2 uker per måned)

  • 40t/uke: 08 - 16.

  • Ingen vakt ordning.

 

Ta kontakt med:     

Rikesh Mistry

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 911 79 533

E-post:  rmi@transmedica.dk

eller

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 902 34 994

E- post:  mae@transmedica.dk

Eller

Mojgan Rahman  

Senior bemanningskonsulent 

Mobil: +47 977 56 107

E- post:  mor@transmedica.dk

Land: