Barne- og ungdomspsykiater til BUPP Moss

Legespesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri

Erfaring fra poliklinisk arbeid med barn og unge

Kunnskap om bruk av journalsystemet DIPS

Beherske norsk skriftlig og muntlig

Periode: 01.06.2022 – 31.05.2023

50 - 100 % stilling i poliklinikk

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Mail :   mae@transmedica.dk

 

Land: