Blakstad sykehus

Akuttpsykiatri. Lukket avdeling, fleste pas innlagt på tvang . 

Dips og Metavision

Behov: uke 44-52, 2021

Krav til kompetanse: Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. Erfaring med arbeid på akuttpsykiatrisk døgnavdeling, vant til vedtaksarbeid, veilede leger i utdanning. Erfaring med elektronisk journalsystem og kurveløsning. Må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Arbeidstid: Mandag-fredag kl. 08.00-16.00, eventuelt vaktarbeid kan avtales.

 

Ta kontakt med:

Nina Dawes Anderssen :  Tlf. +47 920 97 312  /  nda@transmedica.dk

Mojgan Rahman  : Tlf. +47 977 56 107  /  mor@transmedica.dk

Land: 
Speciale: