BUPP Fredrikstad

har behov for spesialist i barne- og ungdompsykiatri til sin poliklinikk, 40-50% stilling. 

Periode: 1.desember - 31.mai, 2022

Krav til kompetanse: Legespesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Erfaring fra poliklinisk arbeid med barn og unge Erfaring fra arbeid med barn og unge med alvorlig spiseforstyrrelse

Kunnskap om bruk av journalsystemet DIPS

 

Kontakt: 

Nina Dawes Anderssen :  Tlf. +47 920 97 312  /  nda@transmedica.dk

Mojgan Rahman  : Tlf. +47 977 56 107  /  mor@transmedica.dk

 

 

Land: